facebook linkedin
31.jpg

Tekentherapie

Wat is tekentherapie?

Tekentherapie is een creatieve/kunstzinnige  therapievorm, voor jong en oud. Mijn jongste cliënt is 4 jaar en oudste 91!

Het is dus echt voor iedereen, en je hoeft niet goed te kunnen tekenen. 

Er wordt gewerkt met potlood, verf, klei, collage technieken etc. Lichaamswerk en gebruik van muziek is ook een onderdeel van de therapie. 

Hoe werkt tekentherapie?

Er wordt naar aanleiding van een hulpvraag of klacht een tekening/beeld door de cliënt gemaakt. Een tekening laat bewust en onbewust zien wat er in je omgaat, de tekentaal kan de tekentherapeut “lezen” en begeleiden. Je hoeft niet veel te praten maar je kunt wel je emoties uiten, afstand nemen, inzichten verwerven en het (letterlijk) een plek geven.

Doordat je een beroep doet op je rechterhersen helft kom je sneller bij de kern en op een dieper niveau dan met taal mogelijk is. Beelden werken associatief en uiteenlopend, bestaande patronen kunnen daardoor worden doorbroken en als vanzelf komen er nieuwe invalshoeken en antwoorden naar boven.

Hoe lang duurt de therapie?

Tekentherapie is een kortdurende therapie. Tekentherapie betreft een kortdurende therapievorm (10/15 sessies). Allereerst vind er een intake plaats. Daarna volgen er ongeveer 7 therapiesessie daarna zal er een evaluatie plaatsvinden over de voortgang tot dan toe. Tijdens de evaluatie wordt er besloten of de hulpvraag is beantwoord of er een vervolgtraject zal worden opgesteld.

Bij volwassen is in principe een twee wekelijks contact en bij kinderen en pubers wekelijks (schoolvakanties uitgesloten).

Hulpvragen kunnen zijn:

* Burn-out, spanning, stress
* Alle vormen van verlies en rouw.
* Problemen en vragen rond identiteit, zelfvertrouwen, grenzen stellen en assertiviteit.
* Vragen rond zingeving, bewustwording en levensvragen.
* Levensfase gerelateerde problematiek, pubertijd, ouder worden.
* Emotionele en/of gedragsmatige problemen
   (of de sociaal-emotionele gevolgen van stoornissen) als ADHD, ADD, ASS, e.d.
* Relatieproblematiek en/of moeite met sociaal functioneren.
* Psychosomatische en somatische klachten.
* Ziekte, inzicht en acceptatie. (bv Kanker in Beeld)
* Verwerking van ingrijpende traumatische ervaringen zoals oorlog,(seksueel) geweld, beroving,
   scheiding, jeugdtrauma, e.d.